Algemene voorwaarden Evenementen aan Zee 2024

 

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle Evenementen aan Zee markten en events. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

 

Evenementen aan Zee hierna te noemen organisatie.

Het terrein: locatie waar het evenement plaats vindt.

Deelnemer: Persoon of onderneming die deel neemt aan de markt/event van Evenementen aan Zee

 

 

1. Aanmelding

 1. 1.U kunt zich uitsluitend inschrijven via de webwinkel op onze site. Of bij uitzondering via de mail (evenementenaanzee@gmail.com)
   

 2. 2.Alle correspondentie zal plaatsvinden via de mail.
   

 3. 3.Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van de organisatie en het tijdig voldoen van de betreffende factuur. Inschrijving geeft niet automatisch recht op deelname.
   

 4. 4.Indien u zich voor meerdere evenementen inschrijft bekijken wij per markt of deelname mogelijk is. 
   

 5. 5.Op het inschrijfformulier kunt u specifieke wensen aangeven. De organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
   

 6. 6.Het artikel waarmee u zich inschrijft is gelijk aan het artikel wat u op de markt aanbiedt, dit om een goed gesorteerd aanbod te behouden. Indien u een ander product wilt aanbieden dan op uw inschrijving vermeld dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen. 
   

 7. 7.Alle prijzen zijn exclusief BTW. 
   

 8. 8.Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een WA verzekering. De organisatie heeft een bewijsstuk van deze verzekering nodig voor haar administratie. Deelname zonder WA verzekering is niet toegestaan.
   

 9. 9.Bewijs van registratie, de zogenaamde "marktpas" is op onze markt niet verplicht. 

 

 1. 10.U krijgt enkele dagen voor de markt als extra service een uitgebreide informatie mail met toewijzing van uw standplaats, plattegrond en routebeschrijving toegestuurd. Niet ontvangen van deze toewijzing betekend niet dat uw boeking en dus uw betalingsverplichting is komen te vervallen, dit kan namelijk door externe factoren niet correct bezorgd zijn.

 

 1. 11.De bevestiging/ factuur is niet voor een specifieke plek van een specifieke grote op het evenement, maar voor een plek ter grote van het aantal bevestigde kramen en/of meters ergens op het evenement. Plattegronden die wij u voor of na het sluiten van de overeenkomst toesturen alsmede de toewijzing geven slecht een indicatie van wat misschien mogelijk zou kunnen zijn. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De marktmeester is te allen tijde gerechtigd om de indeling te wijzigen.

 

 1. 12.Evenementen aan Zee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving. Alleen het inschrijfgeld kan komen te vervallen en/of terug gestort worden, in geval van het niet nakomen van deze overeenkomst door Evenementen aan Zee om wat voor reden dan ook.

 

 1. 13.Evenementen aan Zee zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten een evenement te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om opkomst van publiek en deelnemers te garanderen. Het is daarom niet mogelijk om Evenementen aan Zee aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek of deelnemers.

 

 1. 14.Onze evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Indien een vergunning niet wordt verleend zal het evenement worden geannuleerd. Evenementen aan Zee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement.
   

 

 

2. Annulering

 1. 1.Annulering dient per mail te gebeuren, hierover krijgt u een ontvangst bevestiging.
   

 2. 2.Annuleren is gratis tot veertien dagen voor aanvang van de markt. Beide partijen hebben het recht de inschrijving voor een markt/event tot 14 dagen voor het evenement kosteloos te annuleren. Opgaaf van reden voor deze annulering is niet vereist.

 

 1. 3.Bij annulering van de inschrijving voor een evenement wordt het betaalde bedrag alleen dan teruggestort indien de annulering schriftelijk wordt gemeld uiterlijk twee weken voor de datum van het desbetreffende evenement. Hierop zijn geen uitzonderingen van toepassing.
   

 2. 4.Annulering later dan veertien dagen voor aanvang van de markt: 100% betaling van het factuurbedrag. 
   

 

 

3.  Betaling

 1. 1.Betaling na ontvangst factuur via giro of bank overeenkomstig de betalingstermijn. Bij voorkeur betaling via iDeal.
   

 2. 2.Betaling onder vermelding van factuurnummer voorafgaand aan de markt. U bent pas verzekerd van een standplaats op een markt/event indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde betaaldatum op de giro- of bankrekening van Evenementen aan Zee is bijgeschreven
   

 3. 3.Contante betaling is alleen mogelijk indien u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gevraagd. Contante betaling zal direct bij aanvang van de marktdag worden voldaan. Dit kan alleen bij hoge uitzondering.
   

 4. 4.Indien betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn komt uw deelname te vervallen. 
   

 5. 5.Alle (incasso)kosten voortkomend uit het niet tijdig betalen van facturen komen geheel voor rekening van de deelnemer. 
   

 6. 6.Ook voor een tweede kraam betaalt de deelnemer het volledige tarief. 
   

 7. 7.Voor een verkoopwagen betaalt de deelnemer het volledige kraam tarief plus eventueel het aantal extra meters, dit gaat in overleg. 
   

 8. 8.Indien u geen gebruik wenst te maken van een kraam betaalt u evengoed het volledige tarief voor een standplaats van gelijke afmeting als een kraam (4 x 1 meter).
   

 

 

4. Voor aanvang van de Markt

 1. 1.Bij aankomst op lokatie wordt u door de organisatie naar uw kraam gewezen. Volg aub de instructies op. 
   

 2. 2.Deelnemers van de markt kunnen lossen tijdens de gecommuniceerde op/afbouwtijden. U heeft maximaal een half uur de tijd voor het lossen. 
   

 3. 3.Het is niet mogelijk uw auto, aanhanger of ander voertuig achter uw kraam te parkeren. U dient zelf een parkeerplaats buiten het terrein te zoeken. Binnen 5 min loopafstand is er een gratis parkeerterrein (zolang er plaats is uiteraard).
   

 4. 4.Kramen die zonder tegenbericht van de huurder bij aanvang van de markt leeg blijven vervallen aan de organisatie. Te laat: Deelnemers die na de begintijd van de markt (vermeld op de toewijzing) niet op het evenement aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op een standplaats. Het inschrijfgeld blijft verschuldigd, wordt niet teruggestort en een eventuele borg zal voor het inschrijfbedrag worden ingenomen.

 

 1. 5.De tijden vermeld op deze bevestiging/ factuur zijn slechts een indicatie en kunnen nog wijzigen. De juiste tijden staan op de bovenvermelde toewijzing. De aanpassing van de tijden van een evenement kunnen geen aanleiding zijn voor (kosteloze) annulering, geven geen recht op vermindering van het inschrijfgeld en geven geen recht op een vergoeding van inkomsten derving.
   

 2. 6.Het is niet toegestaan om de kraamplaats door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen. 
   

 3. 7.Het is niet mogelijk van kraamplaats te delen of ruilen zonder toestemming van de organisatie. 
   

 4. 8.Wilt u stapvoets rijden door de winkelstraat, het is een voetgangersgebied. En in geval van calamiteiten met spoed de doorgang vrij te maken.
   

 5. 9.Een kwartier voor aanvang van de markt sluit het terrein voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens de markt/evenement is het terrein niet meer bereikbaar per auto. Pas na de eindtijd (18:00) van de markt mag er met gemotoriseerd verkeer het terrein weer opgereden worden. Indien dit wordt genegeerd, geldt de regel; 1x waarschuwing, 2x uitsluiting van alle edities van het evenement.

 

 

5. Tijdens het inrichten van uw kraam

 1. 1.Begin met inrichten van uw kraam nadat uw auto buiten het terrein is geparkeerd. Indien u alleen bent en uw kraam niet onbeheerd wilt achterlaten kunt u een van de marktmeesters bellen.
   

 2. 2.Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s en obstakels en zorg dat uw lostijd maximaal een half uur is. 
   

 3. 3.Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen en voorzieningen op het terrein. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan. 
   

 4. 4.U bent verantwoordelijk voor eventuele slecht weer voorzieningen en het aanbrengen hiervan zoals bv haringen, zeilen en scheerlijnen ter versteviging van uw kraam bij slecht weer. 
   

 5. 5.De deelnemer is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet gerechtigd verder uit te breiden buiten de door u gehuurde kraam / oppervlakte. 
   

 6. 6.De kraam dient er ten alle tijden verzorgd en opgeruimd uit te zien. Voorraad, verpakkingsmaterialen e.d. dienen door de deelnemer uit het zicht te worden opgeborgen. 
   

 7. 7.De kraam dient ten alle tijden bemand te zijn. 
   

 8. 8.De kraam mag niet verplaatst worden. 
   

 

 

6. Electriciteit

 1. 1.De organisatie spant zich in voor adequate stroom voorzieningen, u dient zich vooraf hiervoor aan te melden via het inschrijfformulier. Op de factuur kunt u terugvinden of u een kraam met stroom is toegewezen. 
   

 2. 2.De organisatie levert alleen stroom mits dit puur noodzakelijk voor de verkoop van de waar. 
   

 3. 3.Stroom zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde vermogen en een bevestiging hiervan. 
   

 4. 4.Indien u een kraam met stroom is toegewezen bent u zelf verantwoordelijk voor een geschikte haspel of verlengsnoer en stekkers. 
   

 5. 5.De organisatie zal u assisteren met het aansluiten op de stroomvoorziening. 
   

 6. 6.Het gebruik van eigen aggregaten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie. 
   

 

 

7.  Tijdens de Markt

 1. 1.Aanwijzingen van de politie, brandweer, marktmeesters of toezichthouders worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. 
   

 2. 2.Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden. 
   

 3. 3.Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt/event de kraam te ontruimen. Indien dit wel gebeurd kan de organisatie u uitsluiten voor deelname aan verdere markten/events.
   

 4. 4.Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer. 
   

 5. 5.Door de standhouder gebruikte apparatuur dient aan de ter plaatse geldende wettelijke eisen en richtlijnen te voldoen. Als standhouder bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van deze wettelijke eisen. Voor gebruik van bak- en braadapparatuur gelden de volgende voorschriften: (Wij zullen als organisatie bij aanmelding rekening houden met de plaatsing van uw food-kraam)

  1. a. de apparatuur wordt in de buitenlucht opgesteld op een afstand van tenminste 2 meter van bebouwing, beplanting en andere objecten; 

  2. b. de apparatuur wordt niet opgesteld onder of in de nabijheid van luifels, afdekken, parasols en dergelijke;

  3. c. de apparatuur wordt op een vlakke stenen ondergrond geplaatst of op onbrandbaar slecht warmtegeleidend materiaal; 
   d. de apparatuur is met deugdelijke slangklemmen bevestigd en met goedgekeurde hogedrukslang aangesloten aan de drukhouder; 

  4. e. er zijn één of meer brandwerende deksels en brandwerende dekens aanwezig. 

  5. f. er is een CO2-blusser aanwezig: 

  6. - met een inhoud van minimaal zes kilo,
   - die is voorzien van een rijkskeurmerk en jaarlijks wordt gecontroleerd
   - waarvan het keuringsbewijs op verzoek kan worden getoond.
   g. in bedrijf zijnde apparatuur wordt niet verplaatst.

  7. h. Gasslangen mogen niet langer zijn dan 1,5 meter en moeten in goede staat van onderhoud verkeren, mogen niet uitgedroogd zijn of andere beschadigingen vertonen. Gasslangen waarop de productiedatum is aangegeven mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. Gasslangen waarop het vervangingsjaar is aangegeven moeten voor het einde van dat jaar zijn vervangen. 

  8. i. de gasdrukregelaar mag niet ouder zijn dan 5 jaar. 

  9. j. de ruimte waar gasflessen staan moet voldoende zijn geventileerd. 
    

 6. 6.Bij gebruik van vloeibaar gas geldt het volgende voorschrift: Gevulde drukhouders worden op een veilige en goed geventileerde plaats en buiten het bereik van onbevoegden opgesteld.

 7. 7.Mobiele bakwagens moeten beschikken over een geldig keuringscertificaat. Deze moet bij de wagen aanwezig zijn. Een mobiele bakwagen moet op minimaal 5 meter van een gebouw worden geplaatst. De afstand tussen de bakwagen en naastgelegen kramen moet tenminste 2 meter bedragen. 

 

 1. 8.Aanwezige blusmiddelen moeten tweejaarlijks worden onderhouden, gekeurd en verzegeld zijn. 

 

 1. 9.Kabels en slangen op de grond moeten worden afgedekt of afgeplakt om struikelen te voorkomen. 
   

 2. 10.De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval er etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel. Als standhouder bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Voor informatie: Keuringsdienst van Waren: Algemene Directie, telefoon/ fax nummer: 070 – 340 54 35. Als standhouder bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van deze wettelijke eisen.

 

 1. 11.Bij elke kraam waar eet- of drinkwaren worden verkocht is het verplicht een afvalbak op een zichtbare plaats aanwezig te hebben. 
   

 2. 12.Muziek vanuit je eigen kraam of voertuig is niet toegestaan tenzij anders afgesproken met de organisatie. Dit om overlast te voorkomen. 
   

 

 

8. Na afloop van de markt

 1. 1.U kunt het terrein pas weer per auto bereiken na sluiting van de markt. Nogmaals: Pas na de eindtijd (18:00) van de markt mag er met gemotoriseerd verkeer het terrein weer opgereden worden. Indien dit wordt genegeerd, geldt de regel; 1x waarschuwing, 2x uitsluiting van alle edities van het evenement.

 2. 2.De kraam en zijn directe omgeving dient netjes en schoon te worden opgeleverd. 
   

 3. 3.U dient zelf uw vuilnis, ook lege flessen en karton, af te voeren. Indien dit niet gebeurt kunnen wij u een boete opleggen van minimaal € 50,-. 
   

 4. 4.Uiterlijk een uur na afloop van de markt/event dient uw kraam leeg te zijn. 
   

 

 

 

9.  Overige

1. Deelnemers moeten;

 1. a.handelingsbekwame natuurlijke personen zijn van 18 jaar of ouder

 2. b.beschikken over een vaste woon- en verblijfplaats 

 3. c.en kunnen zich legitimeren door: een een geldig Nederlands paspoort of een geldige gemeentelijke identiteitskaart, of een geldig vreemdelingendocument, afgegeven door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waaruit een geldige verblijfstitel voor Nederland blijkt en de vergunning dat met zelfstandig mag werken, dit geldt ook voor EU ingezetenen.

 

 1. 1.De organisatie behoudt zich het recht om per markt/event de plaatsing en toewijzing van de kramen te wijzigen.

 

 1. 2.De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen. Ook schade toegebracht door omvallende marktkramen (wind) komen voor risico van de deelnemer zelf. U neemt deel aan de markt op eigen risico.

 

 1. 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie. 

 

 1. 4. Indien de markt door een onvoorziene omstandigheid of door overmacht afgelast, uitgesteld of ingekort wordt, kan de organisatie hier in geen geval aansprakelijk worden gesteld. 

 

 1. 5. Indien de brandweer, politie of organisatie besluit dat het terrein ontruimt dient te worden door extreme weersomstandigheden dient u mee te werken en is de organisatie in geen geval aansprakelijk.

 2. 6.Indien bij aanvang van de markt, of gedurende de tijdsperiode waarpo de markt wordt gehouden, weersinvloeden, calamiteiten e.d. de orde op de markt kunnen verstoren, er direct gevaar dreigt voor de deelnemer, marktbezoekers en of objecten in de nabijheid van het marktterrein, waardoor de openbare orde in gevaar komt of schade kan worden toegebracht aan derden, kan de organisatie besluiten:

 3. -de deelnemer te verplichten de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen

 4. -de markt anders op te stellen of in te richten

 5. -de markt niet te laten aanvangen of

 6. -de markt onmiddellijk te beëindigen 

 

 1. 7.De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie ook.

 

 1. 8.De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen. 

 

 1. 9.De organisatie levert kramen van 4.00 x 1.10 meter met planken en zeil. 

 

 1. 10. De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

 1. 1.Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie. 

 

 1. 2.Alle informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door de organisatie geen aansprakelijkheid worden aanvaard. 

 

 1. 3. U gaat wel akkoord met al de bovenvermelde voorwaarden door deelname aan één of meerdere van de geboekte evenementen, betaling van één of meerdere van de geboekte evenementen en/ of betaling van de genoemde borg. U gaat hiermee de verplichting aan te handelen conform de gestelde voorwaarden.

 

 1. 4.Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere voorwaarden, kunt u niet aan onze evenementen deelnemen. U dient ons in dat geval tijdig binnen de gestelde termijn van 2 weken voor het/ de evenement(en) schriftelijk op de hoogte te stellen van uw annulering(en). 
   

 

 

Alcohol

 1. 1.Voor de verkoop en schenken van (licht) alcoholische dranken dient u vooraf toestemming te hebben van de organisatie en dit tevens te vermelden op uw inschrijfformulier. 

 2. 2.Indien u alcohol schenkt dient één van de aanwezige kraamhouders minimaal 21 jaar te zijn en in het bezit te zijn van het diploma sociale hygiëne.

 3. 3.Het verkopen, mixen of schenken van sterke drank, alcoholpercentage 15% of meer, is ten strengste verboden! 

 

 

 

10. Ontruiminsprocedure

Indien de kramen opzij geplaatst dienen te worden omdat de ladderwagen van de brandweer hier moet passeren dient via onderstaande stappen op de foto’s zo snel mogelijk te gebeuren. 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 - 2024 Evenementen aan Zee | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel